Keskkond ja kvaliteet

UNIRO GRUPP OÜ KVALITEEDI JA KESKKONNA JUHTPÕHIMÕTTED

UNIRO GRUPP OÜ on erakapitalil põhinev ehituse peatöövõtule, projektijuhtimisele ja üldehitustöödele spetsialiseerunud ehitusettevõte.

Ettevõtte põhitegevuseks on:

 • Ehituse peatöövõtt
 • Üldehitustööd
 • Viimistlustööd

Ettevõtte kvaliteedi ja keskkonna juhtpõhimõtete aluseks on:

 • Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide ja muude ettevõtte tegevust puudutavate nõuete täitmine;
 • Standardite ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 nõuete järgimine ja Juhtimissüsteemi pidev parendamine.

Kvaliteedi juhtpõhimõtted:

 • Pakkuda oma klientidele hoolikalt läbimõeldud terviklahendusi ja kvaliteetset teenust, et tagada kliendi rahulolu kogu ehitusprotsessis ning maja hooldamisel.
 • Mõista klientide soove ja vajadusi

Keskkonna juhtpõhimõtted:

 • vältida või vähendada keskkonnasaastamist;
 • pakkuda energiasäästlikke terviklahendusi ja kasutada säästlikult materjali- ning energiaressursse;
 • koguda jäätmeid sorditult taaskasutamiseks;
 • vältida ja ennetada õnnetusi või hädaolukordi, nende tekkimisel tagada töötajate tegutsemisoskus;
 • kindlustada töötajatele ohutu, kaasaegne ja nõuetele vastav töökeskkond;
 • teavitada huvipooli ja üldsust ettevõtte keskkonnapoliitikast interneti kodulehel

Selleks:

 • tagada ehitusel kvaliteetne ja täpne töö, pidades kinni tähtaegadest;
 • parendada pidevalt teenuste kvaliteeti;
 • arendada ettevõtet ja infrastruktuuri;
 • võtta kasutusele uusi teenuseid ja võimalikult parimaid materjale, parimat tehnikat ning tehnoloogiat;
 • täiustada meeskonnatööd, motiveerida ja koolitada töötajaid.
Veebidoktor