Keskkond ja kvaliteet

UNIRO GRUPP OÜ KVALITEEDI- JA KESKKONNAPOLIITIKA

Meie tegeleme ehituse peatöövõtu, projektijuhtimise ja üldehitustöödega viisil, mis võimaldab saavutada meie klientide ja omaniku rahulolu nii tegevusest, kui ka lõpptulemusest.

Selleks:

  • tagame ehitusel nõuetele vastava töö, pidades kinni tähtaegadest;
  • täiustame pidevalt ehitusteenuste kvaliteeti;
  • kasutame kaasaegseid töövahendeid;
  • omatööjõu kasutamisega tagame kliendile paindlikkuse;
  • täiustame meeskonnatööd, motiveerime ja koolitame oma töötajaid;
  • väldime või vähendame keskkonnasaastamist, erilist tähelepanu pöörame ehitusjäätmetele;
  • planeerime ja kasutame ehitusmaterjali säästlikult;
  • tagame ehitusobjekti asukohariigis kehtivate õigusaktide ja muude ettevõtte tegevust puudutavate nõuete täitmise;
  • parendame pidevalt oma juhtimissüsteemi;
  • ohutus eelkõige!

 

 

 

 

 

Veebidoktor